Tiếng Anh 12 Unit 3: Language Soạn Anh 12 trang 32

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 3 Language giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần vocabulary, Pronunciation, Grammar trang 32 để chuẩn bị bài The green movement trước khi đến lớp.

Soạn Language Unit 3 lớp 12 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 12 mới trang 32, 33. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 12. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Vocabulary

Câu 1

Read the conversation in GETTING STARTED again. Match each word or phrase with its meaning.(Đọc cuộc nói chuyện trong GETTING STARTED lần nữa. Nối mỗi từ hoặc cụm từ với ý nghĩa của nó.)

1. c 2. d 3. b 4. f 5. e 6. a

Câu 2

Complete the sentences with the correct form of the words or phrases in 1.(Hoàn thành câu với hình thức đúng của các từ hoặc cụm từ trong phần 1.)

1. pathway 2. mould and mildew 3. asthma 4. dispose of 5. depleted

Pronunciation

Câu 1

Listen and repeat. Pay attention to the ending and beginning sounds in red.(Lắng nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến những âm thanh kết thúc và bắt đầu màu đỏ.)

Bài nghe:

Câu 2

Listen and repeat the following sentences, attention to the assimilation indicated in bold(Nghe và lặp lại các câu sau đây, chú ý đến việc đồng hóa in đậm đã được chỉ ra.)

Đọc thêm:  “Các món ăn hóm hỉnh, khác thường và tinh tế khiến khách hàng phải cười té ghế”

Bài nghe:

1. Can you describe any directmethods monitoring air pollution?

2. Do you discuss any environmental issues your penpal?

3. Carbonmonoxide is a poisonous gas producedby the incompleteburning of various fuels.

4. Despite all the environmental activities, the city is losing its fight againstpollution.

5. We need a detailed actionplan for maintair cleanbeaches andparks.

Grammar

Câu 1

Which of the following are simple, compound, or complex sentences? Tick the correct box.(Những câu sau đây là câu đơn, câu hỗn hợp, hay câu phức? Đánh dấu vào ô thích hợp.)

1. Simple 2. Compound 3. Complex 4. Simple 5. Complex 6. Complex

Câu 2

Combine the following simple sentences, using the words from the box.(Kết hợp câu đơn giản sau đây, bằng cách sử dụng từ trong hộp.)

1. If we all adopt a green lifestyle, we will help conserve our natural resources.

2. Some foods taste good, but they do not have many nutrients.

3. We should keep the school air clean because this will improve students’ concentration and help them to learn better.

4. Germs can cause infections in parts of our body and can make us feel unwell.

5. When we all start conserving the environment, we can all enjoy better living conditions.

6. Coal, which is still used in a lot of power plants, remains one of the most important energy sources.

Câu 3

Combine the following sentences using which.(Kết hợp các câu sử dụng which)

1. The water in this river is seriously polluted, which places some species of native fish in danger of extinction.

Đọc thêm:  Thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH Đẩy mạnh ứng dụng CNTT quản lý sổ sách đào tạo nghề

2. The air in most classrooms in this school contains a lot of harmful gases, which is very worrying as many young children are studying here.

3. We should all go green by practising the 3Rs: reduce, reuse, and recycle, which is always encouraged by environmentalists.

4. Illegal dumping is strictly prohibited in the town, which has helped to keep our environment clean and green.

5. Young people are starting to practise simple green living, which will help to save our planet for future generations.

5/5 - (8623 bình chọn)
Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi https://th-thule-badinh-hanoi.edu.vn/ !!!!. Hãy cho chúng tớ 1 like để tiếp tục phát triển nhều kiến thức mới nhất cho bạn đọc nhé !!!

Huyền Trân

Dương Huyền Trân có trình độ chuyên môn cao về giáo dục và hiện tại đang đảm nhận vị trí chuyên viên quản trị nội dung tại website: https://th-thule-badinh-hanoi.edu.vn/ . Để hoàn thành thật tốt công việc mà mình đang đảm nhận thì tôi phải nghiên cứu và phân tích quá trình hoạt động phát triển các dịch vụ, sản phẩm của từng ngành khác nhau.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button