Phương trình điện li KMnO4

Phương trình điện li KMnO4 được biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình KMnO4 điện li, cũng như giải đáp các thắc mắc KMnO4 là chất điện li mạnh hay yếu. Từ đó vận dụng giải bài tập vận dụng liên quan. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan.

1. Phương trình điện li của KMnO4

2. KMnO4 là chất điện li mạnh

KMnO4 là muối tan => là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là một dung dịch/chất tan hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4… hay các bazơ mạnh như: NaOH, KOH, Ca(OH)2… và hầu hết các muối: NaCl, KCl, KMnO4

3. Một số phương trình điện li quan trọng

Phương trình điện li

 • Phương trình điện li của K2Cr2O7
 • Phương trình điện li Sn(OH)2
 • Phương trình điện li của Ca(OH)2
 • Phương trình điện li HBr
 • Phương trình điện li H3PO3
 • Phương trình điện li của K2CO3
 • Phương trình điện li của Na2HPO3

Xác định một số chất

 • K2S là chất điện li mạnh hay yếu
 • Fe(OH)2 là chất điện li mạnh hay yếu
 • Fe(OH)3 là chất điện li mạnh hay yếu
 • H2S là chất điện li mạnh hay yếu
 • Na2SO4 là chất điện li mạnh hay yếu
 • HCN là chất điện li mạnh hay yếu
 • NH4Cl là chất điện li mạnh hay yếu
 • CH3COONa là chất điện li mạnh hay yếu
Đọc thêm:  5 Mainboard Z790 tốt nhất để Ép xung, gắn Card đồ họa PCIe 5.0

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ba(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2

Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. NH4Cl.

B. Na2CO3.

C. HNO3.

D. HF.

Câu 3. Dãy gồm các chất điện li yếu là

A. H2S, H3PO4, CH3COOH, Bi(OH)3.

B. BaSO4, H2S, NaCl, HCl

C. Na2SO3, KOH, BaCl2, CH3COOH.

D. CuSO4, NaCl, HCl, KOH.

Câu 4. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. HNO3

B. Ba(OH)2

C. KMnO4

D. H2S

Câu 5. Dãy các chất điện li mạnh?

A. AgCl, CH3COONa, HBr, NaOH.

B. NaCl, CH3COOH, HCl, KOH.

C. NaCl, CH3COOH, HCl, Ba(OH)2.

D. CuSO4, H2S, H2SO4, NaOH.

Câu 6. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu

A. H2S, H2SO3, H2SO4

B. H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2

C. H2S, CH3COOH, HClO

D. H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3

5/5 - (8623 bình chọn)
Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi https://th-thule-badinh-hanoi.edu.vn/ !!!!. Hãy cho chúng tớ 1 like để tiếp tục phát triển nhều kiến thức mới nhất cho bạn đọc nhé !!!

Huyền Trân

Dương Huyền Trân có trình độ chuyên môn cao về giáo dục và hiện tại đang đảm nhận vị trí chuyên viên quản trị nội dung tại website: https://th-thule-badinh-hanoi.edu.vn/ . Để hoàn thành thật tốt công việc mà mình đang đảm nhận thì tôi phải nghiên cứu và phân tích quá trình hoạt động phát triển các dịch vụ, sản phẩm của từng ngành khác nhau.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button