Phụ lục Thông tư 80/2021/TT-BTC Trọn bộ biểu mẫu về quản lí thuế mới nhất

TÊN TỔ CHỨC

…………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————-

Số:………………………….

…, ngày … tháng … năm …

GIẤY ĐỀ NGHỊ

HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Kính gửi: …….<Cơ quan có thẩm quyền hoàn trả>….

I- Thông tin về tổ chức đề nghị hoàn trả:

[01] Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………..

[02] Mã số thuế:……………………………………………………………………………………

[03] Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

[04] Quận/huyện: …………………. [05] Tỉnh/thành phố: ………………………………

[06] Điện thoại: ……………………. [07] Fax: ………………….[08] Email: …………

[09] Tên đại lý thuế (nếu có): … ..………………………………………………………

[10] Mã số thuế:

[11] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ………………………………. ngày: …………………….

II- Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN):

1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả:

STT

Loại thuế

Kỳ đề nghị hoàn thuế

Mã giao dịch điện tử của hồ sơ khai thuế đề nghị hoàn

Số tiền đề nghị hoàn trong kỳ (VNĐ)

Trường hợp đề nghị hoàn thuế

Ghi chú

Từ kỳ

Đến kỳ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Tổng cộng

2. Hình thức đề nghị hoàn trả:

2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN:

STT

Mã số thuế

Mã định danh khoản phải nộp (nếu có)

Cơ quan quản lý

thu

Nội dung kinh tế (tiểu mục)

Kỳ thuế

Số tiền đề nghị bù trừ (VNĐ)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Cộng theo mã số thuế, cơ quan quản lý thu, nội dung kinh tế

Đọc thêm:  Cần kỹ năng gì để ứng tuyển vào doanh nghiệp Mỹ?

Tổng cộng

2.2. Hoàn trả trực tiếp:

Hình thức hoàn trả:

Chuyển khoản: Tên chủ tài khoản…………………………………………………..

Tài khoản số: ……………….. Tại Ngân hàng (KBNN)……………………………

Tiền mặt:……………………………………………………………………………………..

Tên người nhận tiền:…………………………………………………………………………

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: ……………………………. Ngày cấp: …../ …../ …..

Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………..

Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước ……………………………………..

III- Tài liệu gửi kèm:(ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:………………………..

Chứng chỉ hành nghề số:……

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Ghi chú:

– “Trường hợp đề nghị hoàn thuế”: Ghi rõ đề nghị hoàn trả theo quy định tại điểm, khoản, Điều của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

– “Ghi chú” tại mục bù trừ: Ghi rõ phải nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra tài chính, Thanh tra chính phủ, cơ quan có thẩm quyền khác (nếu có);

5/5 - (8623 bình chọn)
Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi https://th-thule-badinh-hanoi.edu.vn/ !!!!. Hãy cho chúng tớ 1 like để tiếp tục phát triển nhều kiến thức mới nhất cho bạn đọc nhé !!!

Huyền Trân

Dương Huyền Trân có trình độ chuyên môn cao về giáo dục và hiện tại đang đảm nhận vị trí chuyên viên quản trị nội dung tại website: https://th-thule-badinh-hanoi.edu.vn/ . Để hoàn thành thật tốt công việc mà mình đang đảm nhận thì tôi phải nghiên cứu và phân tích quá trình hoạt động phát triển các dịch vụ, sản phẩm của từng ngành khác nhau.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button