Mẫu số 02/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và …(tên vùng, lãnh thổ ký kết) Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài

Mẫu số 02/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và …(tên vùng, lãnh thổ ký kết) áp dụng cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu số 02/ĐNHT(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ THEO HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM VÀ ………..(Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài)

Đề nghị đánh dấu (x) vào ô trống thích hợp:

A. Áp dụng cho tổ chức; B. Áp dụng cho cá nhân; AB. Áp dụng cho cả tổ chức và cá nhân

1. Người được hoàn thuế:

Mẫu số 02/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và …(tên vùng, lãnh thổ ký kết) Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài

2. Đại diện được ủy quyền1:

3. Nội dung đề nghị hoàn thuế:

3.1. Năm đề nghị áp dụng Hiệp định: ………………………………………………………………….

3.2. Số thu nhập thuộc diện miễn, giảm theo Điều …….: ……………………………………………

3.3. Thời gian phát sinh thu nhập: ……………………………………………………………………………

3.4. Số thuế đã nộp đề nghị hoàn: …………………………………………………………………………….

3.5. Hình thức hoàn thuế:

– Bù trừ sang loại thuế/phí khác: 

Mẫu số 02/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và …(tên vùng, lãnh thổ ký kết) Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài

Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ: …………………………………….

– Hoàn trả trực tiếp:

Số tiền hoàn trả: Bằng số: ……………. Bằng chữ: …………………

Hoàn trả bằng: Tiền mặt:  Chuyển khoản: 

Chuyển tiền vào tài khoản số: ………….. Tại NH (KBNN): ……………………. (hoặc) Người nhận tiền: …………. Số CMND/HC: ………………. cấp ngày …………. tại ……………

Đọc thêm:  Cách hiển thị link và hình thu nhỏ khi chia sẻ bài viết trên Facebook

4. Thông tin về giao dịch phát sinh thu nhập liên quan đến số thuế đề nghị áp dụng Hiệp định:

4.1. Giải trình tóm tắt về giao dịch: ……………………………………………………………………………………………………………

4.2. Giải trình khác: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

4.3. Tài liệu gửi kèm:

1.

2. …

Tôi cam kết các thông tin và tài liệu đã cung cấp là trung thực và đầy đủ và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin và tài liệu này./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:……. Chứng chỉ hành nghề số:…….

Ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾKý, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

Ghi chú:

(a) Cơ quan quản lý thu nơi người nộp thuế còn nợ thuế; (b) Quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc tờ khai hải quan; (c) Kỳ thuế, từ kỳ đến kỳ; (d) Đối với khoản phải nộp NSNN theo tờ khai, quyết định của cơ quan thu thì đánh dấu dấu “V” vào cột tài khoản “Thu NSNN”, đối với khoản thuế xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thì đánh dấu dấu “V” vào cột tài khoản “Tạm thu”, đồng thời ghi số tiền tương ứng theo dòng tại cột (8) “Số tiền”.

1Trường hợp người nộp thuế ủy quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định, bên ủy quyền và bên được ủy quyền phải thực hiện các quy định về công chứng và chứng thực của pháp luật hiện hành, đồng thời bên được ủy quyền phải kê khai đầy đủ các thông tin tại phần 1 và 2 của Giấy đề nghị này.

Đọc thêm:  Văn mẫu lớp 12: So sánh hình ảnh đoàn quân trong Tây Tiến và Việt Bắc (Dàn ý + 5 mẫu) Những bài văn hay lớp 12

5/5 - (8623 bình chọn)
Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi https://th-thule-badinh-hanoi.edu.vn/ !!!!. Hãy cho chúng tớ 1 like để tiếp tục phát triển nhều kiến thức mới nhất cho bạn đọc nhé !!!

Huyền Trân

Dương Huyền Trân có trình độ chuyên môn cao về giáo dục và hiện tại đang đảm nhận vị trí chuyên viên quản trị nội dung tại website: https://th-thule-badinh-hanoi.edu.vn/ . Để hoàn thành thật tốt công việc mà mình đang đảm nhận thì tôi phải nghiên cứu và phân tích quá trình hoạt động phát triển các dịch vụ, sản phẩm của từng ngành khác nhau.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button