Lời dẫn chương trình lễ kết nạp Đảng viên mới 3 mẫu lời dẫn chương trình kết nạp Đảng

Lễ kết nạp Đảng viên mới là một chương trình rất quan trọng. Chính vì vậy để lễ kết nạp Đảng viên diễn ra thành công tốt đẹp, cần chuẩn bị lời dẫn chương trình kết nạp đảng viên mới chi tiết nhất.

Với 3 mẫu lời dẫn chương trình kết nạp đảng dưới đây, sẽ giúp các bạn nhanh chóng hoàn thiện lời dẫn chương trình cho buổi lễ kết nạp Đảng viên mới. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm kịch bản chương trình kết nạp Đảng viên và lời tuyên thệ của đảng viên mới.

Lời dẫn chương trình lễ kết nạp Đảng viên mới – Mẫu 1

Đã đến giờ làm việc xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đứng dậy chỉnh đốn trang phục để làm lễ chào cờ.

Nghiêm – Chào cờ- chào (quốc ca – quốc tế ca)

Thôi, giờ chào cờ đã qua! Kính mời các đại biểu và các đồng chí ngồi xuống.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa các đồng chí Đảng viên trong chi bộ!

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã………….., Nghị quyết Đại hội chi bộ trường………………… nhiệm kỳ 201…- 201… về việc phát triển Đảng viên. Thực hiện quyết định số………… của ban thường vụ thị ủy……….. về việc kết nạp đảng viên mới. Được sự nhất trí của Ban chấp hành Đảng ủy xã……………, hôm nay ngày……………………… chi bộ trường………………. tổ chức kết nạp quần chúng……………………..vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay!

Về dự lễ kết nạp Đảng viên mới của chi bộ trường……………………. hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu:

1 – Đồng chí : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .

2 – Đồng chí : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .

3 – Đồng chí : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .

4 – Đồng chí : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .

5 – Đồng chí : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .

– Cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong chi bộ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng!

Kính thưa Hội nghị. Thay mặt Ban tổ chức, tôi xin được thông qua chương trình buổi lễ kết nạp đảng viên mới.

 • Phần thứ 1: Chào cờ.
 • Phần thứ 2: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 • Phần thứ 3: Đại diện Chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên.
 • Phần thứ 4: Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.
 • Phần thứ 5: Đại diện Chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.
 • Phần thứ 6: Đại diện Đảng uỷ phát biểu ý kiến.
 • Phần thứ 7: Bế mạc.

Đi ngược lại chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí…………………. – Bí thư chi bộ lên đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng…………………………….

Tiếp theo chương trình kính mời đồng chí………………….. – Đảng viên mới lên đọc lời tuyên thệ.

Tiếp theo chương trình xin kính mời đồng chí………………………. – Bí thư chi bộ lên giao nhiệm vụ cho đảng viên………………………… và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí……………………….

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Trong thời gian qua được sự chỉ đạo và giúp đỡ của Đảng uỷ xã………………………… trong việc bồi dưỡng phát triển đảng viên. Chi bộ Trường…………………………. đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới. Về dự buổi lễ ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ………………. ……………………………………….. lên phát biểu ý kiến và chỉ đạo hội nghị.

Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Xin cảm ơn những lời phát biểu chân thành và sâu sát của đồng chí . kính chúc đồng chí cùng các đồng chí trong đoàn sức khỏe, công tác tốt.

Xin kính mời các đồng chí Đại biểu cùng toàn thể chi bộ đứng dậy làm lễ chào cờ.

Nghiêm – Chào cờ – Chào (Quốc ca, quốc tế ca).

Kính thưa các đồng chí đại biểu. Thưa toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ! Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, buổi Lễ kết nạp đảng viên mới đã diễn ra trang nghiêm, đúng điều lệ Đảng CSVN và đến đây đã thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tới dự lễ kết nạp.

Xin mời các đồng chí nghỉ.

Lời dẫn chương trình lễ kết nạp Đảng viên mới – Mẫu 2

1. Chào cờ

– Đã đến giờ làm việc xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đứng dậy làm lễ chào cờ.

Đọc thêm:  Tổng hợp Top các trường Trung cấp uy tín tại quận 9 mới nhất

-Nghiêm – Đảng kỳ – chào (quốc ca – quốc tế ca)

2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu :

Kính thưa các vị đại biểu

Kính thưa các đồng chí Đảng viên trong chi bộ!

Thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ về công tác xây dựng và phát triển Đảng, trong thời gian qua chi bộ đã chỉ đạo tổ chức nhiều phong trào thi đua trong quần chúng, tích cực bồi dưỡng giúp đỡ các quần chúng ưu tú, đã thấm nhuần mục đích lý tưởng của Đảng, trải qua 1 thời gian rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong các phong trào thi đua sôi nổi, quần chúng……………………….. đã tự khẳng định được bản thân, được sự dìu dắt, giúp đỡ của tập thể và các Đảng viên trong chi bộ. Quần chúng………………………… đã tự nguyện xin ra nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam .Được chi bộ xét và đè nghị với Đảng ủy cấp trên, quần chúng………………………. được Thành ủy…………………. ra quyết định kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Được sự nhất trí của Ban chấp hành Đảng ủy xã………………………, Hôm nay chi bộ trường……………………. tổ chức kết nạp quần chúng………………………… vào Đảng.

Về dự lễ kết nạp Đảng viên hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu:

1 – Đồng chí : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .

2 – Đồng chí : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .

3 – Đồng chí : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .

4 – Đồng chí : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .

– Cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong chi bộ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng

3. Quần chúng đọc dơn xin ra nhập Đảng

– Được sự quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy xã……….., sự giúp đỡ của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ nhà trường, cùng với quá trình tìm hiểu, nghiên cứu cương lĩnh, Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, quần chúng……………………….. đã có nguyện vọng cao được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

– Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu quần chúng…………………….. lên đọc đơn xin vào Đảng (Đọc xong đứng nghiêm dưới cờ cho đến khi tuyên thệ xong).

4. Đảng viên được phân công lên đọc lời giới thiệu:

– Đơn xin ra nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam của quần chúng……… đã thể hiện hiểu biết của mình về Đảng Cộng Sản Việt Nam, thể hiện tâm tư nguyện vọng vủa mình muốn trở thành Đảng viên của Đảng để có điều kiện phấn đấu suốt đời cho mục đích , lý tưởng của Đảng cho lợi ích của dân tộc, của nhân dân.

Tiếp theo chương trình tôi xin giới thiệu đồng chí ……….Đảng viên thứ nhất được chi bộ phân công giúp đỡ quần chúng…………………… vào Đảng Cộng Sản Việt Nam lên đọc bài giới thiệu, xin kính mời đồng chí.

5. Bí thư chi bộ đọc quyết định kết nạp đảng viên:

Kính thưa các vị đại biểu

Kính thưa các đồng chí

Đ/c………………….. đã đọc đơn xin ra nhập Đảng cộng sản Việt Nam, 2 đ/c đảng viên đã đọc bản giới thiệu quần chúng …………………. vào Đảng cộng sản Việt nam. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đ/c…………………. bí thư chi bộ lên công bố quyết định kết nạp đảng viên của Ban thường vụ Thành ủy………………….

Xin kính mời đ/c ……………………… lên trước lễ đài

Xin kính mời toàn thể các đ/c đứng nghiêm nghe quyết định.

6. Đảng viên mới tuyên thệ:

Kính thưa các vị đại biểu

Kính thưa các đồng chí

Chi bộ trường……………..thêm 1 đảng viên, đảng ta thêm sức mạnh. Để khẳng định chính mình, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đảng viên ………………….. lên tuyên thệ trước đảng kỳ

Mời tất cả các đ/c đứng nghiêm

7. Chi bộ giao nhiệm vụ cho đảng viên mới kết nạp:

Để đ/c………………. hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi đã được đứng trong hàng ngũ của đảng. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c………………………. – Bí thư chi bộ lên phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho đồng chí…….. Đồng thời nêu rõ những quyền hạn và nghĩa vụ của người Đảng viên dự bị khi được tham gia sinh hoạt và công tác tại chi bộ.

Xin trân trọng kính mời đồng chí.

8. Đại biểu phát biểu:

Kính thưa các vị đại biểu

Kính thưa các đồng chí.

Nhân dịp lễ kết nạp đảng viên hôm nay. Chúng ta cũng rất vui mừng phấn khởi được đón tiếp các đ/c đại diên cho Đảng uỷ xã ……….. đã tới dự và chỉ đạo. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí……………………………….. lên phát biểu. Xin kính mời đ/c.

Đọc thêm:  Trị mùi hôi cơ thể bằng phèn chua

9. Bế mạc:

Kính thưa các vị đại biểu

Kính thưa các đồng chí

Mỗi con người trong cuộc sống đều có mục đích của mình. Đồng chí…………. đã thấm nhuần mục đích, lý tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam hòa bình và thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, thấm nhuần mục đích của những người cộng sản là suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng, cho lợi ích của toàn dân tộc, của nhân dân lao động. Đồng chí…………………….. đã được tổ chức Đảng kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tại lễ kết nạp, đồng chí…………………… đã tuyên thệ trước Đảng kỳ và được nhận nhiệm vụ do chi bộ phân công. Tại lễ kết nạp Đảng viên, Chi bộ trường ……………….. rất vinh dự và hân hạnh được đón tiếp các đồng chí trong ban Thường vụ, Đảng ủy……………….. đã dành thời gian về dự và chỉ đạo. Lễ kết nạp đảng viên đã thành công tốt đẹp. Chi bộ trường…………… kính mong Đảng bộ xã……………….. luôn quan tâm, chỉ đạo trong thời gian tiếp theo để chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại Hội chi bộ đã đề ra. Xin trân thành cảm ơn sự có mặt của các vị đại biểu, chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Sau đây kính mời quý vị đại biểu cùng toàn cán bộ đứng lên làm lễ bế mạc. Nghiêm – Đảng kỳ – Chào ( Hát Quốc ca- Quốc tế ca )

Sau đây xin mời các vị đại biểu, các đ/c nghỉ giải lao uống nước. Sau đó mời các đ/c dự liên hoan thân mật với chi bộ chúng tôi.

Lời dẫn chương trình lễ kết nạp Đảng viên mới – Mẫu 3

Trước khi vào làm việc Ban tổ chức xin được thông qua chương trình buổi lễ kết nạp đảng viên như sau:

 • Phần thứ 1: Chào cờ, tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu.
 • Phần thứ 2: Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng.
 • Phần thứ 3: Bí thư chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên.
 • Phần thứ 4: Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.
 • Phần thứ 5: Đại diện Chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.
 • Phần thứ 6: Đại diện Đảng uỷ phát biểu ý kiến.
 • Phần thứ 7: Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

1. Chào cờ, tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể chi bộ!

Trước khi vào buổi lễ kính mời các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí đứng dậy làm lễ chào cờ.

“Nghiêm” Chào cờ. Chào! (chào cờ hát Quốc ca, Quốc tế ca theo nhạc).

Kính mời các đồng chí ngồi xuống!

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể chi bộ!

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng”.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 và Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng. Thực hiện Quyết định số: ….-NQ/ĐU ngày ……/ /2012 của………………………………………………………. về chuẩn y kết nạp đảng viên.

Hôm nay, được sự đồng ý của Đảng uỷ Phòng Chính trị, Chi bộ Tuyên huấn – Thanh niên tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Tiến Đạt – Nhân viên Ban tuyên huấn Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Điện Biên vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kính thưa các đồng chí

Tới dự với buổi Lễ kết nạp đảng viên của chi bộ hôm nay, Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào đón và trân trọng giới thiệu:

Về phía Đảng uỷ Phòng Chính trị: Có đồng chí Nguyễn Văn ….. – Phó bí thư Đảng uỷ đề nghị chi bộ nhiệt liệt chào mừng.

Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu về dự với buổi lễ còn có các đồng chí trong cấp ủy và đông đủ các đồng chí đảng viên trong chi bộ Tuyên huấn – Thanh niên đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh!

Đọc thêm:  9 kiêng kỵ khi uống nước ngọt có gas

2. Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí………………………….. lên đọc đơn xin vào Đảng.

3. Kính mời đồng chí Nguyễn Văn ….. – Bí thư chi bộ Tuyên huấn – Thanh niên lên đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên. Xin trân trọng kính mời đồng chí!

4. Xin cảm ơn đồng chí Bí thư chi bộ. Tiếp theo chương trình ban tổ chức xin mời đồng chí Nguyễn Tiến ….. – Đảng viên mới lên đọc lời tuyên thệ.

5. Tiếp theo chương trình xin kính mời đồng chí Nguyễn Văn …. – Bí thư Chi bộ quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Tiến Đạt trong thời gian đảng viên dự bị (mời đồng chí Đạt đứng dậy).

(Ngày vào Đảng của đồng chí Nguyễn Tiến… được tính từ ngày Chi bộ làm Lễ kết nạp đảng viên tức là ngày …/…/2012)

Điều 2: Điều lệ Đảng quy định đảng viên có nhiệm vụ:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tốt chức của Đảng; Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; Thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; Làm công tác phát triển Đảng viên; Sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định.

Điều 3: Điều lệ Đảng quy định Đảng viên có 4 quyền:

1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; Biểu quyết công việc của Đảng.

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và Đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; Báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

4. Trình bày ý kiến khi tổ chức Đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Chi bộ giao cho đồng chí Hạnh tiếp tục theo dõi, giúp đỡ để đồng chí Đạt trở thành Đảng viên chính thức.

6. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư chi bộ. Tiếp theo chương trình Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn văn… – Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí!

Thay mặt ban tổ chức tôi xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị. Xin trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí.

7. Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí sau thời gian làm việc khẩn trương, buổi Lễ kết nạp Đảng viên đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đã tới dự và góp phần vào thành công của buổi Lễ. Buổi Lễ kết nạp Đảng viên mới kết thúc tại đây.

Kính mời các đồng chí đứng dậy làm Lễ chào cờ bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

5/5 - (8623 bình chọn)
Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi https://th-thule-badinh-hanoi.edu.vn/ !!!!. Hãy cho chúng tớ 1 like để tiếp tục phát triển nhều kiến thức mới nhất cho bạn đọc nhé !!!

Huyền Trân

Dương Huyền Trân có trình độ chuyên môn cao về giáo dục và hiện tại đang đảm nhận vị trí chuyên viên quản trị nội dung tại website: https://th-thule-badinh-hanoi.edu.vn/ . Để hoàn thành thật tốt công việc mà mình đang đảm nhận thì tôi phải nghiên cứu và phân tích quá trình hoạt động phát triển các dịch vụ, sản phẩm của từng ngành khác nhau.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button