Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Ôn thi học kì 2 Tin 7 năm 2022 – 2023

Đề cương học kì 2 Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống năm 2022 – 2023 là tài liệu hữu ích mà th-thule-badinh-hanoi.edu.vn giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 7 tham khảo.

Đề cương ôn thi kì 2 môn Tin học 7 gồm một số câu hỏi trắc nghiệm, tự luận ôn tập. Thông qua đề cương ôn thi kì 2 Tin học 7 giúp các bạn làm quen với các dạng bài tập, nâng cao kỹ năng làm bài và rút kinh nghiệm cho bài thi học kì 2 lớp 7 sắp tới. Bên cạnh đó các bạn xem thêm đề cương ôn tập học kì 2 Toán 7 KNTT, đề cương ôn tập học kì 2 Ngữ văn 7 KNTT.

Đề cương học kì 2 môn Tin học 7 Kết nối tri thức

I. Một số câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Có thể đổi tên một trang tính bằng cách nào sau đây?

A. Nháy chuột lên tên trang tính rồi nhập tên mới.B. Nháy nút trái chuột lên tên trang tính rồi chọn Rename để nhập tên mới.C. Nháy đúp chuột lên trên trang tính rồi nhập tên mới.D. Chọn lệnh File/Save As.

Câu 2: Để thực hiện kẻ viền cho ô tính em thực hiện tại lệnh nào trong cửa sổ Format Cells?

A. FontB. BorderC. NumberD. Alignment

Câu 3: Phương án nào sau đây đúng để xoá một trang tính?

A. Nháy chuột vào tên trang tinh rồi nhấn phím Delete.B. Nháy nút phải trái vào tên trang tính và chọn Delete.C. Nhảy đúp chuột vào tên trang tính rồi nhấn phím Delete.D. Trong thẻ Home, chọn lệnh Delete/Delete Sheet trong nhóm lệnh Cells.

Câu 4: Để in trang tính, em thực hiện lệnh nào sau đây?

A. File/PrintB. File/SaveC. File/Save AsD. File/Close

Câu 5: Để tô màu cho ô tính em chọn nút lệnh nào sau đây trong thẻ Home?

A. trong nhóm lệnh Fornt.B. trong nhóm lệnh Font.C. trong nhóm lệnh Editing.D. trong nhóm lệnh Cells.

Câu 6: Thao tác nháy chuột vào tên trang tính, kéo thả chuột sang trái, phải dùng để làm gì?

A. Tạo trang tính mớiB. Chèn thêm trang tínhC. Di chuyển trang tínhD. Sao chép trang tính

Câu 7: Thao tác nháy nút phải chuột vào tên trang tính, chọn Insert/Worksheet rồi chọn OK dùng để làm gì?

A. Thay đổi thứ tự trang tínhB. Sao chép trang tínhC. Chèn trang tínhD. Xóa trang tính

Câu 8: Có thể đổi tên một trang tính bằng những cách nào sau đây?

A. Nháy chuột vào tên trang tính rồi nhập tên mới.B. Nhảy nút phải chuột vào tên trang tính và chọn Rename rồi nhập tên mới.C. Nháy chuột vào tên trang tính rồi nhập tên mới.D. Chọn lệnh File/Save As.

Đọc thêm:  Bộ sưu tập hình vẽ gấu trúc dễ thương với hơn 999+ hình ảnh chất lượng 4K

Câu 9: Phương án nào sai?

A. Phần mềm trình chiếu cho phép người sử dụng trình bày thông tin dưới hình thức trình chiếu.B. Phần mềm trình chiếu có các hiệu ứng giúp làm cho nội dung trình bày thêm sinh động và ấn tượng.C. Phần mềm trình chiếu thường được sử dụng để tạo bài trình chiếu trong các hội thảo, dạy học, tạo album với các hiệu ứng hoạt hình.D. Không thể in trên giấy các tệp được tạo bởi phần mềm trình chiếu.

Câu 10: Trang chiếu được sử dụng để giới thiệu một chủ đề và định hướng cho bài trình bày được gọi là:

A. Trang tiêu đề.B. Trang nội dung.C. Trang trình bày bảng.D. Trang trình bày đồ hoạ.Dùng dữ kiện sau để rả lời câu 11 – câu 14:

Em hãy điền các cụm từ: trang tiêu đề, mẫu bố trí, tiêu đề trang, cấu trúc phân cấp vào chỗ trống (…..) được đánh số trong các câu sau để được phát biểu đúng.

……..(1)………. được viết dưới dạng

a) Mỗi trang nội dung thường có văn bản và ở trên đầu mỗi trang.

b) Chủ đề của bài trình chiếu được thể hiện ở ngay. của bài.

c) Để giúp cho việc trình bày các trang chiếu một cách thuận tiện và thống nhất, các phần mềm trình chiếu thường có sẵn . (3) … trong bài trình chiếu giúp truyền tải

d) Sử dụng ………. ..(4)…. thông tin một cách mạch lạc và dễ hiểu.

Câu 11: Từ thích hợp để điền vào vị trí (1) là

A. trang tiêu đềB. mẫu bố tríC. tiêu đề trangD. cấu trúc phân cấp

Câu 12: Từ thích hợp để điền vào vị trí (2) là

A. trang tiêu đềB. mẫu bố tríC. tiêu đề trangD. cấu trúc phân cấp

Câu 13: Từ thích hợp để điền vào vị trí (3) là

A. trang tiêu đềB. mẫu bố tríC. tiêu đề trangD. cấu trúc phân cấp

Câu 14: Từ thích hợp để điền vào vị trí (4) là

A. trang tiêu đềB. mẫu bố tríC. tiêu đề trangD. cấu trúc phân cấp

Câu 15: Ý thích hợp để ghép với 3) là

A. a) Đầu vàoB. b) Đầu ra

Câu 16: Ý thích hợp để ghép với 4) là

A. a) Đầu vàoB. b) Đầu ra

Câu 17: Khi nào thì thuật toán tìm kiếm tuần tự tìm đến phần tử cuối dãy?

A. Khi phần tử ở vị trí cuối dãy chính là phần tử cần tìm.B. Khi không tìm thấy phần tử cần tìm.C. A và B.D. A hoặc B

Câu 18: Điều gì xảy ra khi thuật toán tìm kiếm tuần tự không tìm thấy giá trị cần tìm trong danh sách?

Đọc thêm:  Đề thi vào lớp 6 trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành năm 2023 Đề thi môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh (Có đáp án)

A. Tiếp tục tìm kiếm và không bao giờ kết thúc.B. Thông báo “Tìm thấy”.C. Thông báo “Tìm thấy” và kết thúc.D. Thông báo “Không tìm thấy” và kết thúc.

Câu 19: Thuật toán tìm kiếm tuần tự cần bao nhiêu bước để tìm thấy số 25 trong danh sách [3, 5, 12, 7, 11, 25]?

A. 5.B. 6. C. 7.D. 8.

Câu 20: Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công việc như thế nào?

A. Sắp xếp lại dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái.B. Xem xét mục dữ liệu đầu tiên, sau đó xem xét từng mục dữ liệu tiếp theo cho đến khi tìm thấy mục dữ liệu được yêu cầu hoặc đến khi hết danh sách.C. Cho nhỏ dữ liệu thành từng phần để tìm kiếm.D. Bất đầu tìm từ vị trí bất kì trong danh sách.

Câu 21: Mô tả thuật toán tìm kiếm tuần tự bằng ngôn ngữ tự nhiên gồm có mấy bước?

A. 2B. 3C. 4D. 5

Câu 22: Chọn câu diễn đạt đúng hoạt động của thuật toán tìm kiếm tuần tự.

A. Tìm trên danh sách đã sắp xếp, bắt đầu từ đầu danh sách, chừng nào chưa tìm thấy hoặc chưa tìm hết thì còn tìm tiếpB. Tìm trên danh sách đã sắp xếp, bắt đầu từ giữa danh sách, chừng nào chưa tìm thấy hoặc chưa tìm hết thì còn tìm tiếp. C. Tìm trên danh sách bất kì, bắt đầu từ giữa danh sách, chừng nào thấy hoặc chưa tìm hết thì còn tìm tiếp.D. Tìm trên danh sách bất kì, bắt đầu từ đầu danh sách, chừng nào chưa tìm thấy hoặc chưa tìm hết thì còn tìm tiếp.

Câu 23: Thuật toán tìm kiếm nhị phân cần bao nhiêu bước để tìm thấy Thailand trong danh sách tên các nước sau:

Brunei, Campodia, Laos, Myanmar, Singpore, Thailand, Vietnam

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 24: Thuật toán tìm kiếm nhị phân cần thực hiện bao nhiêu bước lặp để thông báo không tìm thấy số 15 trong danh sách [3, 5, 7, 11, 12, 25]?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu hỏi 5 – 8

Em hãy điền các cụm từ: giá trị cần tìm xuất hiện ở vị trí giữa, nửa sau, “Không tìm thấy”, nửa trước vào chỗ chấm (…) được đánh số trong các câu sau để được mô tả chính xác về thuật toán tìm kiếm nhị phân.

Bước 1: Nếu vùng tìm kiếm không có phần tử nào thì kết luận …. (1)….. và thuật toán kết thúc.

Bước 2. Xác định vị trí giữa vùng tìm kiếm. Vị trí này chia vùng tìm kiếm thành hai nửa: nửa trước và nửa sau vị trí giữa.

Bước 3. Nếu giá trị cần tìm bằng giá trị của vị trí giữa thì kết luận …..(2)…… và thuật toán kết thúc.

Đọc thêm:  Ưu điểm của phin lọc Enzyme Blue + PM2.5 Daikin

Bước 4. Nếu giá trị cần tìm nhỏ hơn giá trị của vị trí giữa thì vùng tìm kiếm mới được thu hẹp lại, chỉ còn …….(3)……………… của dãy. Ngược lại (nếu giá trị cần tìm lớn hơn giá trị của vị trí giữa) thì vùng tìm kiếm mới được thu hẹp lại, chỉ còn …….. (4)……… của dãy.

Bước 5. Lặp lại từ Bước 1 đến Bước 5 cho đến vùng tìm kiếm không khi còn phần tử nào (Bước 1) hoặc tìm thấy giá trị cần tìm (Bước 3).

Câu 25: Từ thích hợp để điền vào vị trí (1) là

A. giá trị cần tìm xuất hiện ở vị trí giữaB. nửa sauC. “Không tìm thấy”D. nửa trước

Câu 26: Từ thích hợp để điền vào vị trí (2) là

A. giá trị cần tìm xuất hiện ở vị trí giữaB. nửa sauC. “Không tìm thấy”D. nửa trước

Câu 27: Từ thích hợp để điền vào vị trí (3) là

A. giá trị cần tìm xuất hiện ở vị trí giữaB. nửa sauC. “Không tìm thấy”D. nửa trước

Câu 28: Từ thích hợp để điền vào vị trí (4) là

A. giá trị cần tìm xuất hiện ở vị trí giữaB. nửa sauC. “Không tìm thấy”D. nửa trước

Câu 29: Thuật toán tìm kiếm nhị phân cần bao nhiêu bước để tìm thấy “Mai” trong danh sách [Hoa”, “Lan”, ”Ly”, ”Mai”, ”Phong”, ”Vi”]?

A. 1.B. 2.C. 3.D. 4.

Câu 30: Thuật toán tìm kiếm nhị phân cần thực hiện bao nhiêu bước lặp để thông báo không tìm thấy số 15 trong danh sách [3, 5, 7, 11, 12, 25]?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

II. Một số câu hỏi tự luận

Câu 1. Em hãy nêu thao tác định dạng dữ liệu kiểu phần trăm?

Câu 2. Em hãy điền các cụm từ: chủ đề, bản quyền, vị trí hợp lí, mẫu định dạng vào chỗ trống (…) được đánh số trong các câu sau để được phát biểu đúng.

a) Các …. (1) ….. được hiển thị trực quan trong nhóm Themes của thẻ Design.

b) Nên chọn hình ảnh phù hợp với …… … (2) ……… của bài trình chiếu.

c) Nên lưu ý đến ……… (3) ……… của hình ảnh.

d) Hình ảnh trên trang chiếu cần có kích thước phù hợp và đặt ở ……. (4) …….

Câu 3. Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tên cột đứng ngay sau cột AA là gì?

b) Tên cột đứng ngay sau ABZ là gì?

c) Tên cột đứng ngay trước ABA là gì?

Câu 4. Em hãy nêu các thao tác sau:

a) Xóa hàng, cột.

b) Chèn thêm một hàng, cột mới.

5/5 - (8623 bình chọn)
Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi https://th-thule-badinh-hanoi.edu.vn/ !!!!. Hãy cho chúng tớ 1 like để tiếp tục phát triển nhều kiến thức mới nhất cho bạn đọc nhé !!!

Huyền Trân

Dương Huyền Trân có trình độ chuyên môn cao về giáo dục và hiện tại đang đảm nhận vị trí chuyên viên quản trị nội dung tại website: https://th-thule-badinh-hanoi.edu.vn/ . Để hoàn thành thật tốt công việc mà mình đang đảm nhận thì tôi phải nghiên cứu và phân tích quá trình hoạt động phát triển các dịch vụ, sản phẩm của từng ngành khác nhau.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button