Bài tập trắc nghiệm Collocations thi THPT Quốc gia Tài liệu ôn tập môn tiếng Anh

Collocation là một nhóm từ được kết nối với nhau theo đúng thứ tự và luôn xuất hiệncùng nhau khi nói về một thông tin nào đó. Đây là sự kết hợp hình thành theo thói quencủa người bản xứ, theo tập quán, quy ước.

Trong bài viết dưới đây Pgdphurieng.edu.vn sẽ giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài tập trắc nghiệm Collocations thi THPT Quốc gia. Tài liệu bao gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm có đáp án chi tiết kèm theo. Qua tài liệu này các bạn lớp 12 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi kiến thức để học tốt tiếng Anh. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Bài tập trắc nghiệm Collocations thi THPT Quốc gia

1. We repair the banks of our……… of land.

A. plot

B. piece

C. pie

D. hole

2. We are contented ……… what we do.

A. on

B. with

C. on

D. over

3. The alarm goes ……….. at 4:30 a.m.

A. out

B. off

C. up

D. down

4. The plane seemed to dip and many people screamed in………..

A. happiness

B. panic

C. afraid

D. exciting

5. When we had given up all hope, we felt the plane slowly gained …………

A. high

B. height

C. tall

D. length

6. I think I ………… a cold.

A. gain

B. obtain

C. have got

D. eat

7. Marie Curie received …………. education in local school and some scientific training from her father.

Đọc thêm:  Hướng dẫn cách nấu tim heo hầm thuốc Bắc bồi bổ cơ thể

A. general

B. generally

C. generation

D. genetic

8. In spite of her difficult living conditions, she worked ……………….. hard.

A. extremely

B. absolutely

C. completely

D. perfectly

9. After the tragic………… of Pierre Curie in 1906, she took up the position which her husband had obtained at the Sorbonne.

A. death

B. happiness

C. living

D. life

10. The parents realized that the young teacher was ………… great efforts to help their poor kids.

A. doing

B. making

C. having

D. getting

11. There are some ways of receiving information, including receiving information …………

A. aurally

B. on ear

C. early

D. easily

12. .…………. rain during the night will occur all over the country today.

A. Much

B. Strong

C. Heavy

D. Heavily

13. The villagers had to work hard in the fields all day and could hardly make……… meet.

A. end

B. ends

C. ending

D. endings

14. The scientists introduced new farming methods which resulted in …………. crops.

A. bump

B. bumpy

C. bumper

D. large

15. The scientists also helped the villagers grow ………….. crops for export.

A. cash

B. cashing

C. money

D. financial

16. Some are swimming animals such as fishes and sharks that move ………………. of water currents.

A. dependent

B. dependently

C. independently

D. independent

17. Howletts Zoo in Kent is owned By John Aspinall, who is famous for his program of breeding ……..animals and reintroducing them into the wild.

A. endangered

B. dangerous

C. normal

D. ordinary

18. There are people who cannot …………a secret, either of their own or of others’.

Đọc thêm:  Tặng quà sinh nhật cho bạn trai 30 tuổi? Top 15 món quà ý nghĩa nhất

A. get

B. remain

C. keep

D. take

19. What is the first quality for …………friendship and what does it tell you?

A. true

B. truth

C. correct

D. right

20. How many………………friends do you have with her?

A. common

B. mutual

C. separate

D. deliberate

21. On my birthday my father gave me some money, so that I could buy a hat for myself, which made me………….. excited.

A. extremely

B. perfectly

C. lonely

D. correctly

22. There was a sneaky ………… on his face, but I didn’t think much about it.

A. sigh

B. look

C. watch

D. glare

23. Inside his bag, I saw a ……… of dollar notes exactly like ones my father had given me.

A. wad

B. block

C. pile

D. carton

24. He had stolen my money; I didn’t want to make a …………, so I decided just to take my money back from his schoolbag.

A. fuss

B. angry

C. noise

D. sound

25. When everybody finished singing, Lisa blew ………….. the candles.

A. up

B. out

C. up

D. over

26. I had decided to bring my camera to …………. some photos of the happy family.

A. get

B. take

C. have

D. gain

…………….

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 - (8623 bình chọn)
Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi https://th-thule-badinh-hanoi.edu.vn/ !!!!. Hãy cho chúng tớ 1 like để tiếp tục phát triển nhều kiến thức mới nhất cho bạn đọc nhé !!!

Huyền Trân

Dương Huyền Trân có trình độ chuyên môn cao về giáo dục và hiện tại đang đảm nhận vị trí chuyên viên quản trị nội dung tại website: https://th-thule-badinh-hanoi.edu.vn/ . Để hoàn thành thật tốt công việc mà mình đang đảm nhận thì tôi phải nghiên cứu và phân tích quá trình hoạt động phát triển các dịch vụ, sản phẩm của từng ngành khác nhau.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button